WinnersGroup v oblasti poistenie - Winners Group a.s.

Finančná skupina Winners Group ponúka komplexné finančné služby v oblasti lízingu, poistenia, hypoték i realít pod jednou strechou. Špecializujeme sa na produkty neživotného poistenia. Vďaka spolupráci so všetkými relevantnými slovenskými poisťovňami majú zákazníci garantované potvrdenie o našej spoľahlivosti.

Poistenie od spoločnosti Winners Group a.s.

V rámci poistenia od WinnersGroup sa môžu potenciálni klienti rozhodnúť spomedzi ponúk kompletných služieb v oblasti poistenia. Tie sa prispôsobujú požiadavkám jednotlivých klientov a preto dokážu naplniť všetky ich očakávania. Spokojnosť klientov je pre nás vždy na prvom mieste. Medzi naše poistné služby patria všetky nasledovné druhy poistenia:

  • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (to musí byť uzavreté každým držiteľom, vlastníkom alebo nájomcom motorového vozidla, ktoré je evidované v SR)
  • Havarijné poistenie motorového vozidla (je platné v rámci celej Európy)
  • Poistenie nehnuteľného majetku (vzťahuje sa na dom, byt či inú nehnuteľnosť)
  • Poistenie hnuteľného majetku (chráni zariadenie domácnosti či inej nehnuteľnosti)
  • Zodpovednosť za škodu z držby nehnuteľného a hnuteľného majetku (vzťahuje sa na škody po bežných dennodenných činnostiach vás i vašej rodiny)
  • Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania (škody, ktoré spôsobí zamestnávateľovi jeho zamestnanec)
  • Cestovné poistenie (platné počas cestovania do zahraničia i na Slovensku)
  • Poistenie podnikateľov, ktoré zastrešuje nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok a zásoby

Každý z týchto druhov poistení sa prispôsobuje klientovi na základe jeho osobných preferencií. Po stretnutí s našim odborníkom sa určí možnosť, ktorá je optimálna pre vás. Ponuku ušitú na mieru klientovi vypracujeme bezplatne a rýchlo pre každého, kto má o ňu záujem. Nie sú v nej žiadne skryté poplatky. Logom spoločnosti Winners Group je Vždy na strane klienta, a to je to, čím sa riadime na všetkých úrovniach našej spoločnosti. Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá.

jednotlivých druhoch poistenia sa na našich internetových stránkach dozviete viac, stačí si kliknúť pre podrobnejšie informácie na dané záložky.

Winners Group a.s.

Subscribe to Poistenie Winners Group a.s. RSS